Skip to main content

Strojný inžiniering

Konštruovanie

Jednoúčelové stroje, časti strojov, prípravky, nástroje

 • vypracovávanie výrobnej dokumentácie
 • riešenie konštrukčných detailov v súlade s technickými požiadavkami zákazníka
 • 3D modelovanie a práca v programe SolidWorks
 • kontrola a príprava dokumentácie pre zadanie do výroby, finalizácia dokumentácie po výrobe so zaznamenaním skutočného stavu
 • riešenie možných alternatív a súvisiacich problémov pri tvorbe konštrukčného a technického návrhu (nákladovosť, komplikovanosť, neefektívnosť, prevádzková spoľahlivosť atď.)
 • aktívna spolupráca s projektovým tímom u zákazníka
 • sledovanie trendov konštrukcie strojov a zariadení a ich použitie v našej práci
 • sledovanie trendov vývoja nových komponentov použiteľných pri konštruovaní

Analýza

Analýza častí, metóda FEM/MKP

 • tvorba pevnostných štrukturálnych a termálnych FEM analýz jednotlivých prvkov alebo celkov
 • interné a zákaznícke reporty aj v cudzom jazyku
 • analytické prepočítavanie životnosti a zaťažení súčiastok alebo celkov
 • overovanie a porovnávanie výsledkov pomocou skúšobných správ
 • zodpovednosť za výrobok v predvývojovej i vývojovej fáze

Servis

Diagnostika, opravy a optimalizácia

 • spolupráca pri optimalizovaní a vylepšovaní automatizovaných výrobných procesov
 • hľadanie nových riešení pre efektívnejší chod výroby
 • diagnostika, opravy a programovanie robotov Denso
 • konfigurácia, nastavenie a testy zariadení
 • tvorba/úprava vizualizácie procesov
 • nastavovanie a parametrizácia snímačov a regulačnej techniky
 • návrh riešení daného problému v oblasti riadenia výrobných procesov
 • oživovanie zariadení a ich uvádzanie do prevádzky
 • riešenie technických problémov z hľadiska automatizácie
 • zúčastňovanie sa realizácie a implementácie zariadení priamo u zákazníka
 • vytváranie technickej dokumentácie v súlade s požiadavkami koncových zákazníkov