Skip to main content

3D tlač a 3D skenovanie

3D tlač – aditívna výroba - FDM, SLA a SLS technológia

Princípom 3D tlače je nanášanie vrstiev roztaveného plastu jednej na druhú. Aditívne technológie sú výnimočné tým, že pri nich nevzniká odpad (ako napr. pri obrábaní, kedy sa materiál nástrojmi odoberá z polotovaru). Počas 3D tlače sa materiál pridáva a spotrebuje  sa len také množstvo, koľko je na výrobok potrebné. Ide o vrstvenie materiálu až do finálnej podoby počítačového modelu priestorového telesa.

Technológia 3D tlače prináša strojárskym firmám nenahraditeľný benefit, a to možnosť skúšať prototypy dielov v prevádzkových podmienkach bez nutnosti výroby drahých foriem.

Prioritne sa zameriavame na kusovú prototypovú a malosériovú výrobu pre priemysel, ale tlačíme i vizuálne príťažlivé predmety - dekorácie, figúrky či makety. Počítačový model môžete dodať alebo ho vytvoríme sami na základe zadaných parametrov alebo použitím 3D skenera (v prípade dodania vzorového výrobku).

Ponúkame možnosť tlače rôznych materiálov a farieb s maximálnymi rozmermi tlačeného modelu 200(d) x 250(š) x 210(v) mm s rozlíšením vrstiev 0,05; 0,10; 0,15 a 0,2 mm. Väčšie zostavy je možné rozložiť do súčiastok resp. menších dielov, a tie po vytlačení zmontovať.

Najčastejšie používané materiály na 3D tlač

PLA


(polylactic acid) je biologicky rozložiteľný a veľmi pevný termoplast vyrobený z prírodných materiálov. Vďaka nízkej tepelnej rozťažnosti ide o najlepšiu voľbu pre tlač veľkých súčiastok. Je určený na rýchle a lacné protypovanie alebo hotové výrobky. Má jemnú štruktúru vrstvenia materiálu.

PETG

(polyetyléntereftalát) je veľmi pevný a húževnatý materiál, odolný voči rozpúšťadlám. Pri hotových výrobkoch sa používa ako náhrada ABS. Je zdravotne neškodný a vhodný pre aplikácie, pri ktorých dochádza k styku s potravinami. Je vhodný aj pre tlač konštrukčných dielov. Vydrží teploty do 80°C bez straty pevnosti. Pri tlači sa nekrúti a je vhodný na tlač veľkých objektov.

ABS

(modifikácie ABS-T, EasyABS) – ABS (acrylonitrile butadiene styrene) je veľmi pevný a húževnatý materiál s dobrou teplotnou stálosťou. Je to dobrý materiál pre tlač mechanických súčiastok, avšak pri väčších dieloch má tendenciu k skrúteniu. Súčiastky môžu byť chemicky vyhladené pre väčšiu pevnosť a hladký povrch. Vydrží teploty do 80°C bez straty pevnosti.

Poskytujeme možnosti 3D tlače aj z ďalších materiálov:

  • XT-Amphora, Flexfill98A
  • ASA, CPE, PMMA, PC, NYLON, WOOD
  • podporné materiály: HIPS, PVA
  • materiály svietiace v tme: ABS, PLA

FDM, SLA a SLS technológie

FDM (fused deposition modeling) – stlačený a roztiahnutý plastový drôt putuje do tlačovej hlavy, ktorá ho nataví a následne ho tlačí na podložku. Natavený plast sa na seba postupne vrství, chladne a vzniká 3D model.

SLA (stereolitography) – ide o vysokodetailnú 3D tlač, pri ktorej sa používa tekutá fotopolymerická živica. K jej vytvrdzovaniu dochádza pôsobením presne zameraného ultrafialového lúča. Táto technológia umožňuje tlačiť vo vysokom rozlíšení.

SLS (selective laser sintering) – využíva práškové materiály, ktoré sú natavované laserovým lúčom.

3D skenovanie - fotogrametria a röntgenová technológia

Fotogrametria

Táto 3D technológia je vhodná na skenovanie väčších telies, pretože každý objekt sa sníma z viacerých pohľadov. Jej nevýhodou je nižšia presnosť, ktorá je ale v mnohých prípadoch praxe postačujúca.

Röntgenová technológia

Priemyselná počítačová tomografia umožňuje úspešne realizovať meracie a kontrolné úlohy s vysokou presnosťou.

Je zameraná na meranie a kontrolu celých súčastí vyrobených z plastu alebo ľahkých kovov, bez nutnosti ich deštrukcie.

S tradičnou súradnicovou meraciou technikou môžu byť skryté štruktúry skontrolované len po časovo náročnej deštrukcii súčasti po jednotlivých vrstvách.