Skip to main content

O nás

Vitajte v spoločnosti SIAT s.r.o.

Spoločnosť SIAT vznikla ako odpoveď na akútnu potrebu inovatívnych technológií v oblasti udržateľnosti, s cieľom naplniť vákuum v existujúcich technických riešeniach. Ako kolektív nadšených inžinierov a technických odborníkov sme zaviazaní prinášať riešenia, ktoré sú nielen inovatívne, ale súčasne rešpektujú princípy udržateľného rozvoja. Naša spoločnosť SIAT je nazvaná inštitútom, pretože neustále vzdelávanie a zlepšovanie je neoddeliteľnou súčasťou našej existencie.

Na čele našich snáh stojí rýdzo slovenský vývoj ultrazvukových detektorov únikov stlačeného vzduchu rady KRYPTON, ktoré predstavujú esenciálny nástroj v oblasti efektívneho energetického manažmentu. Tieto detektory sú výsledkom našej hlbokej odbornej znalosti a záväzku k inovácii, poskytujúc našim zákazníkom presné, spoľahlivé a ľahko použiteľné riešenie pre detekciu a riešenie únikov stlačeného vzduchu, čím výrazne prispievajú k zníženiu energetických nákladov a environmentálnej záťaže. Súčasťou tejto divízie je aj poskytovanie služieb energetických auditov stlačeného vzduchu s komplexnou spätnou väzbou pre zákazníka a návrhmi ako optimalizovať procesy k čo najvyššej energetickej efektivite.

Okrem našej práce v oblasti detekcie strát sa spoločnosť SIAT od založenia venuje aj konštrukčnej činnosti a reverznému inžinierstvu, ktorá zahŕňa návrhy rôznych prípravkov, montážnych stanovísk, jednoúčelových strojov, alebo robotických buniek. Toto  portfólio služieb nám umožňuje ponúkať komplexné riešenia prispôsobené špecifickým potrebám našich klientov, od prvotnej koncepcie až po odovzdanie hotového projektu. Naša schopnosť integrovať najnovšie technologické inovácie do konštrukčných projektov je kľúčom k našej úspešnosti, umožňujúc nám vytvárať efektívne, udržateľné a na mieru šité riešenia pre priemyselné aplikácie.

Sme hrdí na to, že sme schopní kombinovať našu vášeň pre technológiu s hlbokým záväzkom k udržateľnosti, čím sme sa stali pioniermi v poskytovaní inovatívnych riešení, ktoré nielenže riešia konkrétne výzvy našich klientov, ale súčasne prispievajú k lepšiemu zajtrajšku. Naša neustála snaha o inováciu a excelenciu nás motivuje pokračovať v práci na nových projektoch, ktoré zlepšujú efektivitu, bezpečnosť a udržateľnosť v priemyselných procesoch, čím posúvame hranice možného v prospech lepšej budúcnosti pre všetkých.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


Vízia

V našej spoločnosti máme jasnú víziu a ambíciu stať sa uznávaným technologickým lídrom, ktorý bude udávať smer vo výskume a vývoji udržateľných technológiách. Uvedomujeme si, že vývoj udržateľných technológií môže mať zásadný vplyv na životy ľudí a prírodu. Preto sa neustále usilujeme o výskum a vývoj technológií, ktoré budú nielen udržateľné, ale aj účinné a efektívne.

Sme presvedčení, že naša vízia môže byť dosiahnutá len prostredníctvom vynikajúceho tímu odborníkov. Preto sa snažíme vytvoriť kultúru, ktorá podporuje vzdelávanie, spoluprácu a inovácie.

Veríme,, že budeme neustále vynikajúcimi výsledkami potvrdzovať našu pozíciu, budeme schopní priniesť zmenu, ktorú si svet zaslúži.


Misia

V našej spoločnosti je naša misia úzko spojená s naším tímom a jeho potenciálom. Veríme, že rozvíjanie potenciálu našich zanietených pracovníkov je kľúčové pre dosiahnutie našich cieľov. Našim zamestnancom poskytujeme príležitosť na vzdelávanie, tréningy a odborný rast, aby mohli byť stále lepší a prispievať k úspechu celej spoločnosti.

V našej spoločnosti sa venujeme vývoju technológií, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí ich okolia. Sme hrdí na to, že môžeme prinášať riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom žiť zdravší a plno hodnotnejší život. Naše technológie pomáhajú znižovať náklady na energie, minimalizovať znečistenie a zvyšovať bezpečnosť a pohodlie ľudí.


Hodnoty

V našej spoločnosti sa riadime silnými hodnotami, ktoré nám pomáhajú dosahovať naše ciele a naplniť našu misiu. Našimi hlavnými hodnotami sú precíznosť, kreativita, inšpirácia, vášeň, zdieľanie vedomostí  a spolupráca.

Kreativita je jednou z našich hlavných hodnôt, pretože veríme, že kreatívne myšlienky a prístupy sú kľúčové pre inovácie a úspech. Podporujeme našich zamestnancov, aby mysleli mimo zabehnutých koľají a hľadali nové a inovatívne riešenia.

Zdieľanie vedomostí je pre nás veľmi dôležité. Veríme, že spolupráca a zdieľanie informácií a poznatkov nie len medzi našimi zamestnancami, ale aj s našimi zákazníkmi a partnermi, môže pomôcť pri dosahovaní lepších výsledkov.

Vášeň a precíznosť sú ďalšími dôležitými hodnotami v našej spoločnosti, pretože veríme, že nadšenie a dokonalosť sú kľúčové pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov. Snažíme sa robiť veci s vášňou a úsilím a zároveň sa vždy snažíme dosiahnuť najvyššiu úroveň dokonalosti.