Skip to main content

Kurzy, školenia, semináre

Kurz priemyselnej hydrauliky

Tento kurz poskytuje základné témy a požiadavky pre školenie priemyselnej hydrauliky a zvýšenie kvalifikácie pre údržbárov a technikov údržby v priemyselných podnikoch. Samozrejme, osnova sa môže prispôsobiť konkrétnym potrebám účastníkov a tiež môže byť doplnená o ďalšie témy a praktické cvičenia v závislosti od potrieb účastníkov.

 • I. Úvod do priemyselnej hydrauliky

  • Definícia a význam hydrauliky v priemysle
  • Historický vývoj a súčasné použitie hydraulických systémov
  • Výhody a nevýhody hydrauliky v porovnaní s inými pohonnými technológiami

  II. Komponenty hydraulických systémov

  • Hydraulické čerpadlá: typy, princíp fungovania a výber vhodného čerpadla
  • Hydraulické motory: typy, princíp fungovania a využitie
  • Hydraulické ventily: typy, funkcia a použitie
  • Hydraulické valce: typy, princíp fungovania a aplikácie
  • Príslušenstvo hydraulických systémov: hadice, spojky, filtre a regulátory tlaku

  III. Schémy zapojenia hydraulických systémov

  • Základné princípy hydraulických schém: otvorené, uzavreté a polouzavreté systémy
  • Typy hydraulických schém: paralelné, sériové a kombinované
  • Návrh a konštrukcia hydraulických schém pre rôzne aplikácie

  IV. Údržba a oprava hydraulických systémov

  • Preventívna údržba hydraulických systémov: čistenie a výmena oleja, kontrola funkčnosti príslušenstva, náležitá inštalácia a montáž
  • Diagnostika porúch hydraulických systémov: rozpoznávanie a riešenie porúch čerpadiel, motorov, ventilov a valcov
  • Oprava a úprava hydraulických systémov: výmena komponentov, oprava tesnení a prípojníc, testovanie funkčnosti systému

  V. Návrh hydraulického systému pre konkrétnu aplikáciu

  • Základné kroky pri návrhu hydraulického systému: analýza požiadaviek aplikácie, výber vhodných komponentov, konštrukcia hydraulického schémy, testovanie a ladenie systému
  • Aplikácie hydraulických systémov v priemysle: napríklad v strojárstve, energetike, doprave a výrobe

  VI. Záver a diskusia

  • Zhodnotenie školenia a odpoveď na otázky účastníkov
  • Diskusia o príkladoch z praxe a aplikáciách hydrauliky v priemysle

Informácia

Miesto konania kurzu: online, prípadne u Vás vo firme
Termín: dohodou
Trvanie kurzu: 16 hodín

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a certifikát.

Prihláška